Strefa Płatnego Parkowania (SPP)

Przeworsk, ul. Rynek 2, czynne: pn. – pt., w godz. 8:00 do 16:00, tel. 16 888 91 49.

spp@przeworsk.um.gov.pl

Strefa Płatnego Parkowania w Przeworsku – FB

kierownik mgr Daniel Stachowicz
d.stachowicz@przeworsk.um.gov.pl

pomoc administracyjna Agnieszka Mazurek
a.mazurek@przeworsk.um.gov.pl

kontroler Waldemar Wiśniowski
kontroler Bartłomiej Trojnar

kontroler Ireneusz Cisowski

numer konta
41 1020 4391 0000 6302 0215 1207

 1. Ustala się stawki opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych strefy w wysokości:
  • za pierwsze pół godziny postoju – 1,00 zł,
  • za pierwszą godzinę postoju – 2,00 zł,
  • za drugą godzinę postoju – 2,40 zł,
  • za trzecią godzinę postoju – 2,80 zł,
  • za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju – 2,00 zł.

 2. Wprowadza się miesięczną opłatę abonamentową:
  • w wysokości 250,00 zł, uprawniającą do postoju pojazdu samochodowego na każdym płatnym miejscu postojowym strefy,
  • dla osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym znajdującym się w budynku położonym na terenie strefy:
   • w wysokości 10,00 zł za pierwszy pojazd liczony łącznie dla wszystkich osób fizycznych zamieszkujących lokal mieszkalny i zameldowanych na pobyt stały lub czasowy, uprawniającą do postoju na każdym płatnym miejscu postojowym strefy,
   • w wysokości 80,00 zł za drugi i każdy następny pojazd liczony łącznie dla wszystkich osób fizycznych zamieszkujących lokal mieszkalny i zameldowanych na pobyt stały lub czasowy, uprawniającą do postoju na każdym płatnym miejscu postojowym strefy,
  • dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w lokalu położonym na terenie strefy w wysokości 150,00 zł za pierwszy i każdy następny pojazd przedsiębiorcy, uprawniającą do postoju na każdym płatnym miejscu postojowym strefy.

 3. Opłatę wnosi się bez uprzedniego wezwania, niezwłocznie z chwilą zaparkowania pojazdu w miejscu postojowym i nie później niż po upływie 10 minut od czasu zajęcia miejsca postojowego.

 4. Dowód wniesienia opłaty w postaci wydruku z parkomatu, umieszcza się niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.

 5. Parkowanie przy użyciu nieważnego dowodu wniesienia opłaty jest równoznaczne z nieuiszczeniem opłaty.

  numer konta
  41 1020 4391 0000 6302 0215 1207

09.05 – poniedziałek

Wszystkie ulice objęte SPP: Rynek, ul. Bernardyńska, ul. Kazimierzowska, ul. Kilińskiego, ul. Kościelna, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Adama Mickiewicza, ul. Krótka ul. Św. Jana, ul. Księdza Prałata Adama Ablewicza – mycie i czyszczenie specjalistycznym sprzętem

10.05 – wtorek

Zamknięcie parkingu w Rynku od strony piekarni „Felicja” – frezowanie starych oznaczeń.

Zamknięcie miejsc postojowych w Rynku wzdłuż południowej pierzei do ul. Bernardyńskiej – malowanie.

11.05 – środa`

Zamknięcie parkingu w Rynku od strony piekarni „Felicja”️- malowanie.

  12.05 – czwartek

Zamknięcie miejsc postojowych na ul. Bernardyńskiej z odcinkiem ul. Kilińskiego ️- malowanie.

13.05 – piątek

Zamknięcie miejsc postojowych na ul. Kazimierzowskiej do ul. Słowackiego/Grunwaldzkiej i ul. Krótkiej – malowanie.

Zamknięcie ul. ks. Prałata Adama Ablewicza – malowanie.

W sprawie ustalenia na drogach publicznych miasta Przeworska Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat.

Pobierz.pdf