Strefa Płatnego Parkowania (SPP)

09.05 – poniedziałek

Wszystkie ulice objęte SPP: Rynek, ul. Bernardyńska, ul. Kazimierzowska, ul. Kilińskiego, ul. Kościelna, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Adama Mickiewicza, ul. Krótka ul. Św. Jana, ul. Księdza Prałata Adama Ablewicza – mycie i czyszczenie specjalistycznym sprzętem

10.05 – wtorek

Zamknięcie parkingu w Rynku od strony piekarni „Felicja” – frezowanie starych oznaczeń.

Zamknięcie miejsc postojowych w Rynku wzdłuż południowej pierzei do ul. Bernardyńskiej – malowanie.

11.05 – środa`

Zamknięcie parkingu w Rynku od strony piekarni „Felicja”️- malowanie.

  12.05 – czwartek

Zamknięcie miejsc postojowych na ul. Bernardyńskiej z odcinkiem ul. Kilińskiego ️- malowanie.

13.05 – piątek

Zamknięcie miejsc postojowych na ul. Kazimierzowskiej do ul. Słowackiego/Grunwaldzkiej i ul. Krótkiej – malowanie.

Zamknięcie ul. ks. Prałata Adama Ablewicza – malowanie.

W sprawie ustalenia na drogach publicznych miasta Przeworska Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat.

Pobierz.pdf