Symbole miasta

Najważniejszymi symbolami miasta Przeworska są herb, flaga oraz hejnał. Symbole te zostały uchwalone przez Radę Miasta Przeworska Uchwałą Nr LVIII/423/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Statutu miasta Przeworska.

Herb

Herb miasta Przeworsk

Herbem Przeworska jest „Leliwa”, srebrny półksiężyc i złota sześcioramienna gwiazda umieszczona na tarczy koloru niebieskiego.

Uchwała Nr VII/37/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zasad używania herbu miasta Przeworska.

Wniosek o wydanie zgody na używanie herbu miasta Przeworska:

Hejnał

Zapis nutowy hejnału miasta Przeworsk

Hejnał Przeworska – sygnał muzyczny skomponowany w listopadzie 1935 przez Stanisława Marca, jeden z symboli miasta Przeworska. Do hejnału kompozytor dołączył następujące przesłanie:

„Ponieważ liczne już kompozycje moje cieszą się uznaniem wybitnych muzyków i przyjaciół muzyki w Polsce, przeto mam nadzieją, że hejnał miasta Przeworska będzie się podobał i pozostanie na długie lata, podobnie jak hejnał krakowski. Życząc swemu rodzinnemu miastu najpiękniejszego rozwoju ofiaruję niniejszym dołączony hejnał.”
Stanisław Marzec

Po raz pierwszy hejnał wykonano z wieży przeworskiego ratusza 10 listopada 1935 r. Do 1939 roku grany był w niedzielę i święta o godzinie 11:40. Następnie zapomniany, przywrócony został w 1971 roku i grany w ważne uroczystości, m.in. podczas Dni Przeworska. Od listopada 2013 roku, po remoncie ratusza, hejnał wykonywany jest codziennie o godz. 12:00.

Flaga

Flaga miasta Przeworsk

Barwy Przeworska określają kolory biały i niebieski.