Kadencje (Komisje)

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska – Tomasz Majba

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przeworska – Marek Janisz

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Przeworska – Elżbieta Cholewa

Rada Miasta: Katarzyna Buczek, Adam Kaczmar, Mateusz Kowal, Jan Krupa, Ryszard Łuczyk, Benedykt Magoń, Tomasz Misiąg, Dariusz Obłoza, Anna Świderska-Ciupa, Krzysztof Wiśniowski, Adam Zabłocki, Bernadetta Zamorska


Burmistrz Miasta Przeworska – Leszek Kisiel
zastępca Burmistrza – Wojciech Superson

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska – Tomasz Majba

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przeworska – Marek Janisz

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przeworska – Lesław Gmyrek

Rada Miasta: Elżbieta Cholewa, Andrzej Gaweł, Adam Kaczmar, Mateusz Kowal, Wacław Krupa, Paweł Łuc, Benedykt Magoń, Tomasz Misiąg (od 27.10.2022 r.), Kamil Płoskoń, Maciej Szewczyk (do 28.06.2022 r.), Anna Świderska-Ciupa, Krzysztof Wiśniowski, Bernadetta Zamorska


Burmistrz Miasta Przeworska – Leszek Kisiel
zastępca Burmistrza – Wojciech Superson

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska – Tomasz Kojder

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przeworska – Marek Janisz

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przeworska – Mieczysław Żuk

Rada Miasta: Elżbieta Cholewa, Lesław Gmyrek, Adam Kaczmar, Wacław Krupa, Ryszard Łuczyk,, Tomasz Majba, Grzegorz Sebzda, Maciej Szewczyk, Anna Świderska-Ciupa, Krzysztof Wiśniowski, Stanisław Wajda, Adam Zabłocki


Burmistrz Miasta Przeworska – Leszek Kisiel
zastępca Burmistrza – Wojciech Superson

Przewodniczący Rady Miasta – Andrzej Rozpotyński

Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Gustaw Mróz

Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Jan Pawłowski

Rada Miasta: Elżbieta Cholewa, Roman Dudek, Lesław Gmyrek, Adam Kaczmar, Tomasz Kojder, Tomasz Krzan, Jan Krzywonos, Ryszard Łuczyk, Tomasz Majba, Krystyna Piela-Neuberg, Adam Zabłocki, Mieczysław Żuk


Burmistrz Miasta Przeworska – Maria Dubrawska – Lichtarska
zastępca Burmistrza – Dariusz Łapa

Przewodniczący Rady Miasta: Gustaw Mróz (do stycznia 2007 r.), Maria Dubrawska – Lichtarska (od stycznia 2007 r.)

Rada Miasta: Witold Adrian, Teresa Bączek, Maria Dubrawska – Lichtarska Roman Dudek, Stefan Duliban, Karol Fuhrman, Lesław Gmyrek, Adam Kaczmar, Dariusz Łapa, Gustaw Mróz, Jan Pawłowski, Andrzej Rozpotyński, Tadeusz Szkoda, Elżbieta Tara, Mieczysław Żuk


Burmistrz Miasta Przeworska – Janusz Magoń
zastępca Burmistrza – Leszek Kisiel

Przewodniczący Rady Miasta: Stefan Duliban

Rada Miasta: Witold Adrian, Teresa Bączek, Karol Benbenek, Stanisław Długosz, Maria Dubrawska – Lichtarska, Roman Dudek, Stefan Duliban, Karol Fuhrman, Leszek Kłapa, Dariusz Łapa, Roman Maternowski, Gustaw Mróz, Jan Pawłowski, Tadeusz Szkoda, Mieczysław Żuk.


Burmistrz Miasta Przeworska – Janusz Magoń
zastępca Burmistrza – Leszek Kisiel

Przewodniczący Rady Miasta: Lesław Ścisłowicz

Rada Miasta: Jerzy Balawender, Edward Bawor, Teresa Bączek, Elżbieta Cholewa, Stanisław Dąbek, Stanisław Długosz, Roman Dudek, Karol Fuhrman, Lesław Gmyrek, Tadeusz Grabowski, Barbara Jurkiewicz, August Kogut, Andrzej Kowalik, Katarzyna Kucharczyk, Janusz Magoń, Robert Mokrzycki, Gustaw Mróz, Dariusz Rosół, Tadeusz Szkoda, Lesław Ścisłowicz, Andrzej Świtalski, Tadeusz Telega, Jerzy Zagórski, Mieczysław Żuk.


Burmistrz Miasta Przeworska, Przewodniczący Zarządu Miasta – Janusz Magoń
zastępca Przewodniczącego Zarządu, zastępca Burmistrza – Krystyna Sołek
Zarząd Miasta: Janusz Magoń, Elżbieta Cholewa, Roman Dudek (do kwietnia 1999 r.), Tadeusz Grabowski (od 1999 r.), August Kogut (do kwietnia 1999 r.), Robert Mokrzycki, Krystyna Sołek (od maja 1999 r.), Andrzej Świtalski

Przewodniczący Rady Miasta: Walaszek Zbigniew

Rada Miasta: Edward Bawor, Teresa Bączek, Kazimierz Borcz, Stanisław Buczkowski, Stanisław Czepiel, Stanisław Dąbek, Stefan Duliban, Bogusław Duliban, Władysław Dziedzic, Stanisław Długosz, Karol Fuhrman, Lesław Gmyrek, Mieczysław Juchno, Andrzej Kotliński, Andrzej Mirkiewicz (od kwietnia 1996 r.), Gustaw Mróz, Elżbieta Ostafijczuk, Janusz Pietrusiak, Stanisław Przewrocki, Zbigniew Ratajczyk, Kacper Solak (do grudnia 1995 r.), Andrzej Świtalski, Tadeusz Telega, Zbigniew Walaszek, Adam Wójtowicz.


Burmistrz Miasta Przeworska, Przewodniczący Zarządu Miasta – Kazimierz Borcz
Zarząd Miasta: Borcz Kazimierz, Fuhrman Karol, Pietrusiak Janusz, Świtalski Andrzej, Telega Tadeusz

Przewodniczący Rady Miasta: Tomasz Lenar

Rada Miasta: Stanisław Basiak, Edward Bawor, Kazimierz Borcz, Jan Burda, Walenty Chmurowicz, Tadeusz Drapała, Tadeusz Gaweł, Jerzy Gdula, Stefania Kałamarz (od 1992), Krzysztof Kłak, Józef Koba, Andrzej Kotliński, Tomasz Lenar, Irena Lewandowska-Kozimala, Maria Pieczek-Olearka, Eugeniusz Rolski, Tadeusz Rusinek, Marian Siłuch, Henryk Skwarczyński, Stanisław Śliwa (do lipca 1992 r.), Stanisław Przewrocki (od 1992), Jan Sołek, Tomasz Stącel, Jan Szozda, Zdzisław Szpejankowski, Krzysztof Wójcik.


Burmistrz Miasta Przeworsk, Przewodniczący Zarządu Miasta – Kazimierz Borcz
Zarząd Miasta: Kazimierz Borcz, Jerzy Gdula (do września 1990 r.), Tadeusz Rusinek (od 20 września 1990 r.), Andrzej Kotliński (od lutego 1991 r.), Eugeniusz Rolski, Henryk Skwarczyński (od 1992 r.), Jan Sołek (do lutego 1991 r.), Zdzisław Szpejankowski
,

Komisje Rady Miasta

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska

 1. Pan Mateusz Kowal – Przewodniczący komisji
 2. Pani Anna Świderska – Ciupa – Zastępca Przewodniczącego komisji
 3. Pani Katarzyna Buczek – członek komisji 
 4. Pan Jan Krupa – członek komisji
 5. Pan Benedykt Magoń – członek komisji
 6. Pan Tomasz Misiąg – członek komisji
 7. Pan Dariusz Obłoza – członek komisji
 8. Pan Krzysztof Wiśniowski – członek komisji
 9. Pan Adam Zabłocki – członek Komisji
 10. Pani Bernadetta Zamorska – członek komisji

Skład Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Przeworska

 1. Pan Benedykt Magoń – Przewodniczący komisji
 2. Pan Ryszard Łuczyk – Zastępca Przewodniczącego komisji
 3. Pan Adam Kaczmar – członek Komisji
 4. Pan Tomasz Misiąg – członek komisji
 5. Pan Dariusz Obłoza – członek komis

Skład Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworsk

 1. Pan Tomasz Misiąg – Przewodniczący komisji
 2. Pan Adam Kaczmar – Zastępca Przewodniczącego komisji  
 3. Pani Elżbieta Cholewa – członek komisji
 4. Pan Marek Janisz – członek komisji
 5. Pani Anna Świderska – Ciupa – członek komisji
 6. Pan Krzysztof Wiśniowski – członek komisji
 7. Pan Adam Zabłocki – członek komisji

Skład Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska

 1. Pani Zamorska Bernadetta – Przewodnicząca komisji
 2. Pan Jan Krupa – Zastępca Przewodniczącego komisji
 3. Pani Katarzyna Buczek – członek komisji
 4. Pani Elżbieta Cholewa – członek komisji
 5. Pan Mateusz Kowal – członek komisji
 6. Pan Łuczyk Ryszard – członek komisji
 7. Pan Majba Tomasz – członek komisji

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska

1. Elżbieta Cholewa – Przewodnicząca komisji
2. Andrzej Gaweł – zastępca Przewodniczącego komisji
3. Mateusz Kowal – członek komisji
4. Paweł Łuc – członek komisji
5. Bernadetta Zamorska – członek komisji

Skład Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworsk

1. Krzysztof Wiśniowski – Przewodniczący komisji
2. Mateusz Kowal – zastępca Przewodniczącego komisji
3. Lesław Gmyrek – członek komisji
4. Marek Janisz – członek komisji
5. Adam Kaczmar – członek komisji
6. Benedykt Magoń – członek komisji
7. Anna Świderska – Ciupa – członek komisji

Skład Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta  Przeworska

1. Wacław Krupa – Przewodniczący komisji
2. Benadetta Zamorska – zastępca Przewodniczącego komisji
3. Andrzej Gaweł – członek komisji
4. Tomasz Majba – członek komisji
5. Tomasz Misiąg – członek komisji (od 25.11.2022 r.)
6. Kamil Płoskoń – członek komisji
7. Maciej Szewczyk– członek komisji (do 28.06.2022 r.)

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Przeworska

1. Benedykt Magoń – Przewodniczący komisji
2. Adam Kaczmar – zastępca Przewodniczącego komisji
3. Elżbieta Cholewa – członek komisji
4. Wacław Krupa – członek komisji
5. Krzysztof Wiśniowski – członek komisji

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska

 1. Tomasz Majba – przewodniczący komisji,
 2. Anna Świderska – Ciupa – zastępca przewodniczącego komisji,
 3. Elżbieta Cholewa – członek komisji,
 4. Ryszard Łuczyk – członek komisji,
 5. Grzegorz Sebzda – członek komisji

Skład Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworska

 1. Adam Zabłocki – przewodniczący komisji,
 2. Lesław Gmyrek – zastępca przewodniczącego komisji,
 3. Marek Janisz – członek komisji,
 4. Adam Kaczmar – członek komisji,
 5. Tomasz Kojder – członek komisji,
 6. Wacław Krupa – członek komisji,
 7. Grzegorz Sebzda – członek komisji,
 8. Anna Świderska – Ciupa – członek komisji,
 9. Stanisław Wajda – członek komisji,
 10. Krzysztof Wiśniowski – członek komisji.

Skład Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska

 1. Maciej Szewczyk – przewodniczący komisji,
 2. Ryszard Łuczyk – zastępca przewodniczącego komisji,
 3. Wacław Krupa- członek komisji,
 4. Tomasz Majba – członek komisji,
 5. Krzysztof Wiśniowski – członek komisji,
 6. Adam Zabłocki – członek komisji,
 7. Mieczysław Żuk – członek komisji