Informacje o urzędzie

Urząd Miasta Przeworska

ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk

te.: (16) 648-78-44
tel.: (16) 648-76-00
tel.: (16) 648-70-94
tel.: (16) 648-77-53
tel.: (16) 648-72-90

e-mail: info@przeworsk.um.gov.pl

NR KONTA   

Rachunek podstawowy, opłaty skarbowe:
PKO Bank Polski
38 1020 4391 0000 6502 0215 1066

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
PKO Bank Polski
43 1020 4391 0000 6002 0215 1124

Strefa Płatnego Parkowania
41 1020 4391 0000 6302 0215 1207

NIP              794-10-00-071
REGON       000525837


Uwaga: dla wystawców faktur VAT

Dane do wystawiania faktury VAT:

Nabywca – Gmina Miejska Przeworsk
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
NIP 794-16-87-990

Odbiorca –  Urząd Miasta Przeworska
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk

Faktury, które nie będą zawierać określenia nabywcy zgodnego z powyższym wzorem będą uznawane za wystawione w sposób nieprawidłowy i nie będą akceptowane przez Gminę Miejską Przeworsk.


Godziny pracy urzędu – od 7.30 do 15.30 (poniedziałek – piątek)

Godziny otwarcia kasy – od 8.00 do 14.30 (poniedziałek – piątek)

Godziny pracy kancelarii ogólnej – we wtorki w godz. 7.30 – 17.00, w pozostałe dni robocze w godz. 7.30 – 15.30.


Skargi i wnioski mieszkańców

Mieszkańcy w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są we wtorek każdego tygodnia przez burmistrza lub zastępcę burmistrza, w godzinach od 9.00 do 14.00. W razie nieobecności burmistrza i zastępcy burmistrza skargi i wnioski przyjmuje sekretarz.


Dostępny urząd