Aktualności

Otwarcie wystawy malarsko-rysunkowej Krzysztofa Urbana

W zeszły piątek, w przeworskim ratuszu Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel dokonał oficjalnego otwarcia wystawy prac Krzysztofa Urbana, który tym samym dołączył do szerokiego grona artystów, nad którymi miasto oraz burmistrz od dawna sprawują mecenat. Wernisaż cieszył …

Czytaj dalej

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku w związku niekorzystną sytuacją epizootyczną w zakresie występowania afrykańskiego pomoru świń u dzików (ASF) na terenie Polski i zbliżającym się okresem zwiększonego ryzyka występowania ognisk ASF w gospodarstwach utrzymujących świnie, przekazuje poniżej …

Czytaj dalej

Warsztaty tworzenia kosmetyków naturalnych już za nami

Urząd Miasta Przeworska na czele z Burmistrzem Miasta Przeworska Leszkiem Kisielem wraz z partnerem słowackim Svet Mladych w Giraltovcach  zorganizowali warsztaty tworzenia kosmetyków naturalnych.  Warsztaty odbyły się w  ramach realizowanego projektu „Botanic_Challenge”  współfinansowanego przez Unię …

Czytaj dalej

101. Rocznica Bitwy Warszawskiej

W 101. rocznicę Bitwy Warszawskiej, Święto Wojska Polskiego i Matki Bożej Zielnej, Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel wspólnie z Sekretarzem Miasta Agnieszką Zakrzewską przed pamiątkową tablicą „Cudu nad Wisłą” złożyli biało-czerwoną wiązankę.

XXXV Sesja Rady Miasta Przeworska

XXXV SESJA RADY MIASTA PRZEWORSKA odbędzie się 26 sierpnia 2021 r. (czwartek) o godz. 17.00, w sali Ratusza, I piętro, Rynek 1 w Przeworsku. Porządek obrad.

Zasiłek szkolny – pomoc materialna o charakterze socjalnym

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, nagła choroba w rodzinie ucznia, kradzież w mieszkaniu ucznia,  pożar, powódź lub …

Czytaj dalej

Stypendia szkolne – pomoc materialna o charakterze socjalnym

Wniosek o stypendium szkolne mogą złożyć rodzice ucznia/ opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły. stypendium może być przyznane: uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów …

Czytaj dalej

Rewitalizacja Wąskotorówki

Na mocy umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Miejską Przeworsk a Powiatem Przeworskim w sprawie realizacji wspólnego zadania o nazwie „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów” z 2019 r. we wtorek, 10 sierpnia br., Burmistrz Miasta Przeworska uczestniczył …

Czytaj dalej

Dzień Konserwatora Zabytków

Dziś jest Dzień Konserwatora Zabytków. Dziękujemy wszystkim pracownikom Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu, pracownikom Muzeum w Przeworsku – Zespół Pałacowo – Parkowy, a także wszystkim pasjonatom zabytków za codzienną pracę podejmowaną na rzecz ochrony …

Czytaj dalej