PESEL dla Uchodźców

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatele Ukrainy mogą wystąpić w Polsce o nadanie numeru PESEL. Proces rejestracji ruszył w środę 16 marca.

Obywatele Ukrainy, którzy na skutek wojny opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju.

Gdzie po numer PESEL?

Uchodźca z Ukrainy, aby uzyskać numer PESEL musi złożyć odpowiedni wniosek o jego nadanie (wzór wniosku w załączniku). Wniosek ten należy wypełnić, czytelnie podpisać i złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Przeworska na I piętrze, w pokojach nr 109 i 110. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie spełniające wymagania, jak do dowodu osobistego.

Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL należy okazać:
– dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości,
– w przypadku osób poniżej 18 roku życia – także dokument potwierdzający urodzenie,
Co ważne, może być to także dokument unieważniony, a mając na uwadze wyjątkowość sytuacji, w przypadku braku dokumentów należy złożyć oświadczenie.

Po co numer PESEL?

Numer PESEL będzie potrzebny Uchodźcy do złożenia wniosków o udzielenie świadczeń, w tym zdrowotnych, a także do dopełnienia formalności związanych z podjęciem pracy czy prowadzeniem działalności gospodarczej.

Co ważne, złożenie wniosku o udzielenie numeru PESEL rejestruje także pobyt w Polsce obywatela Ukrainy uciekającego przed wojną, w przypadku gdy, jego wjazd nie został uprzednio zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej.