Dotacje na zadrzewiania śródpolne

Zachęcamy rolników do składania wniosków na tworzenie zadrzewień śródpolnych, które niosą za sobą szereg korzyści środowiskowych, krajobrazowych, a także powodują zwiększenie retencji wodnej. Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2022 r. wnioski o „Wsparcie na zalesianie i tworzenie trenów zalesionych” będą przyjmować biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Działka na tworzenie zadrzewień w formie szpalerów, pasów drzew lub krzewów musi być gruntem ornym o powierzchni 0,1-0,5 ha oraz mieć szerokość 4-20 m.

Zadrzewienia stanowią element krajobrazu istotny dla zachowania bioróżnorodności obszarów rolnych. Są miejscem bytowania wielu organizmów i bazą pokarmową m.in. dla ptaków i owadów zapylających, wspomagając tym samym utrzymanie równowagi ekologicznej w systemach rolniczych.

Beneficjentami mogą zostać rolnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia, jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Więcej informacji na stronie ARiMR:
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-81-wsparcie-na-zalesianie-i-tworzenie-terenow-zalesionych-wsparcie-na-zalesianie-nabor-wnioskow-od-1-czerwca-do-2-sierpnia-2021-r-premie-pielegnacyjne-i-zalesieniowe-nabor-wnioskow-do-17-czerwca