Dofinansowanie działalności Dziennego Domu Seniora w Przeworsku

Dzienny Dom „Senior+” w Przeworsku otrzymał dofinansowanie z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie funkcjonowania jednostki. Po pozytywnej ocenie wniosku złożonego przez miejską placówkę na realizację zadania zleconego w ramach programu wieloletniego „Senior+”, udzielona została dotacja w wysokości 116 640 zł.

Znalezienie się naszego projektu na liście ofert dofinansowanych to niewątpliwy sukces wielopłaszczyznowych działań na rzecz poprawy jakości życia, wsparcia oraz aktywizacji osób starszych podejmowane przez Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska. To również potwierdzenie dobrego funkcjonowania Dziennego Domu Seniora w Przeworsku, prowadzonego przez kierownika Krystynę Kaszubę, w którym bezpieczną przystań wypełnioną kreatywnymi aktywnościami znaleźli przeworscy seniorzy.

Środki pieniężne przeznaczone zostaną na codzienne aktywności uczestników DDS w Przeworsku. Zaplanowane jest zapewnienie wyżywienia w postaci ciepłego posiłku. Planowane są zajęcia z psychologiem, usługi pielęgniarskie, fizjoterapeutyczne, działania z terapii zajęciowej (arteterapia, ludoterapia, ergoterapia, zajęcia krawiecko-dziewiarskie, ogrodoterapia, terapia kulinarna, muzykoterapia, czy zajęcia komputerowe). Organizowane będą dla seniorów wyjazdy o charakterze kulturalno-oświatowym do kina, teatu, filharmoni oraz wycieczki krajoznawcze, a także działania aktywizujące społecznie uwzględniające współpracę wielopokoleniową. Pozyskane fundusze pokryją także koszty związane z obsługą administracyjno-biurową, bieżącymi naprawami i konserwacjami, zakupem środków czystości i higienicznych, a także inne koszty funkcjonowania jednostki.