Liderzy Konsultacji Społecznych

W związku z realizacją przez Gminę Miejską Przeworsk projektu „Liderzy konsultacji społecznych” Burmistrz Miasta Przeworska informuje o przystąpieniu  do realizacji 2 kolejnych technik konsultacji dotyczących opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w rejonie ul. Grunwaldzkiej, tj. spotkania konsultacyjnego oraz mapy interaktywnej.

Konsultacje poprzez MAPĘ INTERAKTYWNĄ, (moduł ekonsultacje) dostępne będą na stronie internetowej https://mprzeworsk.e-mapa.net/ już od 14 czerwca 2021 r. Mapa interaktywna to specjalnie przygotowana aplikacja internetowa (moduł eKonsultacje działający w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Przeworska), która umożliwia proste i szybkie złożenie wniosku do projektu MPZP w rejonie ul. Grunwaldzkiej, bez konieczności wychodzenia z domu. Konsultacje tą techniką potrwają do 21 czerwca br. Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych. Instrukcja obsługi modułu eKonsultacje

SPOTKANIE KONSULTACYJNE odbędzie się 29 czerwca 2021 r., o godz. 16.00 w sali narad w ratuszu (I piętro, Rynek 1, Przeworsk).