Przebudowa ul. Rzemieślniczej w trakcie

Trwają prace związane z przebudową drogi ul. Rzemieślniczej w Przeworsku. Wykonawcą robót jest firma Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak z Ruszelczyc. W ramach prac powstanie nowa nawierzchnia jezdni z kostki betonowej wraz z podbudową o łącznej powierzchni 730 m2 oraz 310 mb obrzeży i krawężników betonowych. W celu właściwego odwodnienia pasa drogowego wykonane zostaną również regulacje krat ściekowych. Koszty prac na ul. Rzemieślniczej wynoszą 101 849,45 zł.