Oddano do użytku przebudowaną część ul. Węgierskiej

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 ul. Węgierskiej w Przeworsku od km 150+050 do km 150+600 do nowo powstającego ronda, obejmująca wykonanie nawierzchni drogowych, budowę chodnika, zjazdów na posesje, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym oświetleniowej, dobiegła końca.

Mieszkańcy i korzystający z infrastruktury na ul. Węgierskiej mogą już poruszać się po komfortowym i bezpiecznym chodniku, o co przez długi czas zabiegał Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel. Realizowana w ciągu ostatnich lat przez firmę Strabag inwestycja, której wartość z uwzględnieniem kosztów dokumentacji projektowej przekroczyła 2,5 mln zł, zlecona była przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. W celu realizacji zakończonego obecnie odcinka drogowego ul. Węgierskiej, Gmina Miejska Przeworsk pokryła 50% kosztów opracowania dokumentacji projektowej oraz 25% kosztów robot budowlanych. Łącznie ze środków finansowych naszego miasta przeznaczono na to kwotę 664 000 zł.

Należy przyznać, że wykonanie chodnika było możliwe dzięki pełnemu poparciu władz Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz wsparciu finansowemu powiatu. Kompleksowa przebudowa ul. Węgierskiej to niezwykle istotna inwestycja poprawiająca bezpieczeństwo mieszkańców Przeworska. Zadanie zrealizowane zostało jeszcze przed zakończeniem budowy łącznika do autostrady, poprzez powstającą drogę od ronda na Gwizdaju do nowo powstającego ronda na ul. Węgierskiej.