Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym

Jako partnerstwo Jarosławsko-Przeworskie rozpoczęliśmy prace nad diagnozą sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej obszaru: Miasta i Gminy Jarosław, Miasta Przeworsk, Gminy Przeworsk, Gminy Pawłosiów, Miasta i Gminy Kańczuga, Gminy Jawornik Polski oraz Powiatu Przeworskiego. Chcąc poznać potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności przygotowana została ankieta, która pomoże określić mocne i słabe strony zarówno partnerstwa jako całości, jak i każdej gminy osobno. Zapraszamy Państwa do wyrażenia swojej opinii: jak postrzegacie swoje miejsce zamieszkania, gdzie korzystacie z takich usług jak przychodnia zdrowia, szkoły, przedszkola i urzędy, gdzie szukacie miejsc do wypoczynku i rekreacji, co chcielibyście zmienić w lokalnym samorządzie?

Prosimy o wypełnienie ankiety znajdującej się pod linkiem: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8velvsrp

Badanie potrwa od 12 lipca do 10 sierpnia 2022 r. Ankieta jest anonimowa. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione w formie zbiorczego raportu. Państwa głos będzie ważny w debacie o przyszłości lokalnych samorządów, ale także całego partnerstwa. Dzięki zebranym opiniom możemy lepiej dostosować nasze działania realizowane lokalnie do realnych potrzeb mieszkańców.

Badanie odbywa się w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, a operatorem badania jest Związek Miast Polskich. Więcej o naszych wspólnych działaniach: https://bit.ly/CWDPlus