Zamknięte przejście łączące ul. Wałową z ul. Krętą

W związku z rozpoczęciem robót budowlanych dla zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ulic Bernardyńskiej, Wałowej i Krętej w Przeworsku wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – etap III” informujemy, że istniejące schody łączące ul. Wałową z ul. Krętą ulegają tymczasowemu rozebraniu. W związku z powyższym przejście dla mieszkańców w tym miejscu nie będzie dostępne. Planowany termin zakończenia robót to 24.10.2022 r.