Stowarzyszenie Miejski Obszar Funkcjonalny – MOF Jarosław – Przeworsk

30 maja br. Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel wraz z-cą Wojciechem Supersonem uczestniczyli w spotkaniu Jarosławsko-Przeworskiego Partnerstwa dla Rozwoju w projekcie doradczym Centrum Wsparcia Doradczego PLUS, podczas którego przedstawiciele Związku Miast Polskich określili cele, zakres i rezultaty projektu. Jaki będzie efekt spotkania przekonamy się już wkrótce.