Dotacje celowe dla mieszkańców


Burmistrz Miasta Przeworska informuje o przedłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Miasta Przeworska.

Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym do dnia 10.10.2022 r. i rozpatrywane na bieżąco do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy Miejskiej Przeworsk na rok 2022.

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków – pobierz.pdfBurmistrz Miasta Przeworska OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Miasta Przeworska.

Termin składania wniosków: od 10.05.2022 r. do 10.06.2022 r.

O udzielenie dotacji mogą starać się osoby fizyczne posiadające źródło ciepła na paliwo stałe w budynku na terenie Miasta Przeworska oraz tytuł prawny do nieruchomości.

Dotacja może być udzielona na demontaż istniejącego źródła ciepła na paliwo stałe oraz na zakup i montaż nowego kotła gazowego kondensacyjnego.

Wysokość dotacji dla jednego wnioskodawcy wyniesie 95% poniesionych kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu kotła, jednak nie więcej niż 2.500,00 zł niezależnie od wysokości poniesionych kosztów.

Wzór wniosku o udzielenie dotacji dostępny jest w Kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10, w Referacie Rozwoju Miasta, Rynek 1 (Ratusz), na stronie internetowej www.przeworsk.um.gov.pl w zakładce Załatw sprawę -> Dotacje celowe dla mieszkańców oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia.

Informacji udziela Referat Rozwoju Miasta, Rynek 1 (Ratusz),
tel. (16) 648-78-44,
(16) 648-76-00,
(16) 648-70-94,
(16) 648-77-53,
(16) 648-72-90 wew. 132.

Szczegóły w załącznikach:

  1. Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków – pobierz.pdf
  2. WNIOSEK o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk na dofinansowanie wymiany źródła ciepła na terenie Miasta Przeworska – pobierz.pdf
  3. WNIOSEK o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk na dofinansowanie wymiany źródła ciepła na terenie Miasta Przeworska – pobierz.docx
  4. Oświadczenie, że wnioskodawca zobowiązuje się zamontować przedmiot inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – pobierz.pdf
  5. Oświadczenie, że wnioskodawca zobowiązuje się zamontować przedmiot inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – pobierz.docx
  6. Uchwała nr XXXVII/490/2021 RADY MIASTA PRZEWORSKA z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza – pobierz.pdf
  7. Projekt umowy wraz z wzorem zgody współwłaścicieli.