Konkurs „Schronienie dla was, pożytek dla nas – domki dla owadów”

Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza konkursu pn. „Schronienie dla was, pożytek dla nas – domki dla owadów” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych znajdujących się na terenie naszego miasta. Konkurs realizowany jest jako zadanie pn. „Przeworskich uczniów edukacja – ochrony środowiska akcja!” w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” Część 2) Fundusz Ekologii” finansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Rzeszowie. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na pogłębiający się problem masowego wymierania dziko żyjących zapylaczy oraz stworzenia dla nich odpowiedniego środowiska do życia.

Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2024 r.
(tj. poniedziałek) do godziny 9:00. Fotografie wraz z pozostałą dokumentacją można przesłać do organizatora na adres mailowy: przyroda@przeworsk.um.gov.pl, lub dostarczyć do organizatora (pokój 219 lub 220 – II piętro Urząd Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10,
37-200 Przeworsk).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu i niezbędne załączniki znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Przeworska oraz oficjalnym profilu Facebook.

1. Załącznik nr 1 – Regulamin Konkursu:

2. Załącznik nr 2 i 3 – karta zgłoszenia, oświadczenie, RODO: