IX kadencja Rady Miasta Przeworska rozpoczęta

Wczoraj, podczas I sesji Rady Miasta Przeworska IX kadencji nowo wybrani radni oraz Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska odebrali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowania. Podczas sesji zostało wybrane prezydium rady: Przewodniczący Rady – Tomasz Majba, Wiceprzewodniczący Elżbieta Cholewa i Marek Janisz oraz przewodniczący i zastępcy przewodniczących komisji Rady Miasta Przeworska. Serdecznie gratulujemy.