Święto Narodowe Trzeciego Maja

WIWAT POLSKA, WIWAT KONSTYTUCJA! Tak Polacy witali Konstytucję 3 maja w pamiętnym roku 1791. Także i przeworszczanie zebrali się w miniony piątek, aby przeżywać wspólnie to wielkie święto naszej Ojczyzny. 3 maja, jest dniem wyjątkowym – właśnie wtedy przenikają się i zespalają tak mocno święto świeckie i kościelne – święto Państwa Polskiego i święto Matki Bożej Królowej Polski. Od mszy świętej w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Barbary – oo. Bernardynów rozpoczęły się uroczyste obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja, w których uczestniczyli radni Sejmiku Podkarpackiego, władze miasta, dyrektorzy, kierownicy i prezesi instytucji oraz spółek miasta i powiatu, poczty sztandarowe, a także zaproszeni goście.

Mszy koncelebrowanej przewodniczył o. Erwin Ceklarz, gwardian klasztoru oo. Bernardynów. Uroczysty charakter eucharystii podkreślił udział pocztów sztandarowych, Orkiestry Dętej Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku oraz chóru Lumen.

Po odegraniu hymnu państwowego przez orkiestrę pod przewodnictwem kapelmistrza Tadeusza Zaręby oraz przemówieniu Burmistrza MIasta Przeworska Leszka Kisiela, zebrani złożyli kwiaty przed tablicą pamiątkową.

Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r. stanowiła zwieńczenie reform Rzeczpospolitej podjętych w okresie obrad Sejmu Czteroletniego (1788-1792).