Kwalifikacja do pomocy żywnościowej

Oddział Rejonowy PCK w Przeworsku w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przeworsku informuję, że od 20 lutego 2023 do 31 marca 2023 w budynku MOPS trwać będzie kwalifikacja osób z terenu Miasta Przeworska do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 Plus. Kryterium do otrzymania pomocy na 1 osobę w rodzinie wynosi – 1320,00 zł, natomiast dla osoby samotnej 1707,20 zł.