Drugie spotkanie związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Przeworska

W ratuszu w poniedziałek 13 marca odbyło się kolejne spotkanie związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2023-2030. Do zespołu roboczego odpowiedzialnego za wypracowanie założeń dokumentu zaproszeni zostali przedstawiciele środowisk lokalnych. Po wprowadzeniu ekspertów zewnętrznych reprezentujących FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa, rozpoczęły się prace warsztatowe w dwóch grupach.

W spotkaniu uczestniczyło około 50 osób – Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska, Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Majba, zastępca burmistrza Wojciech Superson, Sekretarz Miasta Przeworska Agnieszka Zakrzewska, Radni Miasta Przeworska, przedstawiciele jednostek organizacyjnych miasta, przedstawiciele powiatu i jednostek powiatowych, służb mundurowych, szkół i przedszkoli, przedsiębiorców, przedstawiciele sektora społecznego oraz pracownicy samorządowi.