100 lat Pani Józefy Kameckiej

Przeworszczanka Pani Józefa Kamecka obchodzi dzisiaj wspaniały jubileusz 100. urodzin. W tym szczególnym dniu z najlepszymi życzeniami i zarazem gratulacjami Stulatkę odwiedzili Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Przeworsku Robert Dybaś.

Ten wyjątkowy jubileusz jest świętem całej przeworskiej społeczności. Niewielu ludziom bowiem dane jest świętować taką rocznicę, niewielu też los dał możliwość objąć życiem tak wiele ważnych wydarzeń. Życie Pani Józefy jest skarbnicą doświadczeń dla wielu i drogocennym dziedzictwem.

Pani Józefa wychowała 1 syna, doczekała 2 wnuków, 3 prawnuków. Przez całe swoje życie zajmowała się gospodarstwem domowym i pomagała mężowi w działalności krawieckiej. Szacownej Jubilatce składamy najlepsze życzenia dobrego zdrowia i pogody ducha na dalsze lata.