Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Przeworskiego

5 grudnia br. Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Przeworskiego, którego organizatorami byli Starosta Przeworski oraz Wójt Gminy Gać. Na spotkaniu omówione zostały inwestycje drogowe realizowane na terenie powiatu przeworskiego, przedstawiciele samorządów zgłosili potrzeby w zakresie infrastruktur drogowych w swoich gminach.