Ślubowanie radnego Tomasza Misiąga

Do grona przeworskich radnych dołączył Tomasz Misiąg. Zastąpił on w radzie miasta Macieja Szewczyka, który zrzekł się mandatu. Uroczyste ślubowanie nowego radnego odbyło się podczas wczorajszej XLVIII Sesji Rady Miasta Przeworska, po wcześniejszym przekazaniu przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Adama Lotycza zaświadczenia o wyborze.

W celu formalnego objęcia mandatu radnego Tomasz Misiąg, przy wprowadzonym sztandarze miasta, złożył w obecności przewodniczącego rady i radnych ślubowanie. Treść roty: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg”.