Informacja Straży Miejskiej – Wszystkich Świętych 2022

  • Od godziny 16:00 w dniu 28 października do godz. 14:00 w dniu 2 listopada br. w Przeworsku na ul. Hugona Kołłątaja planowana jest zmiana organizacji ruchu. W okresie świątecznym ruch będzie odbywał się tam jednokierunkowo, z wjazdem od strony skrzyżowania ul. Marii Konopnickiej z ul. Tysiąclecia i wyjazdem na ul. Ignacego Krasickiego.
  • 29-31 października oraz 1 listopada br. na terenie dworca PKS w Przeworsku zostanie udostępniona część placu dla kierowców jako parking. W dniu 31 października korzystających z parkingu prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz nie utrudnianie odbywającej się komunikacji autobusowej PKS.
  • Dzięki uprzejmości Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Przeworsku przy ul. Marii Konopnickiej 15, zmotoryzowani będą mogli również parkować na wolnych miejscach pierwszego parkingu (dodatkowo oznakowanego) na osiedlu przy ul. Jagiellońskiej.
  • Handel na terenie przyległym do Miejski Ośrodek Kultury Przeworsk odbywać się będzie w dniach 29, 30, 31 października oraz 1 listopada, natomiast wzdłuż alejki naprzeciw tzw. starego cmentarza w dniach 28, 29, 30, 31 października. W związku z czym nie będzie możliwości parkowania pojazdów na placu obok MOK w dniach 29, 30, 31 października br.

Prosimy wszystkich użytkowników pojazdów o stosowanie się do obowiązujących przepisów oraz poleceń policjantów i strażników miejskich.