Nagrody dla przeworskich nauczycieli

W przededniu Święta Edukacji Narodowej w ratuszu Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska wręczył nagrody przeworskim nauczycielom. Wyróżnienia otrzymały panie: Barbara Bujny – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2, Lilianna Nadbereżny – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 3, Alicja Romankiewicz – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3, Elżbieta Rosół – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 2, Joanna Szular – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 3, Monika Świtalska – nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz pan Bogdan Sebzda – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2.

W spotkaniu uczestniczyli również z-ca burmistrza Wojciech Superson, Sekretarz Miasta Przeworska Agnieszka Zakrzewska oraz Skarbnik Miasta Przeworska Dorota Jarosz.

Burmistrz pogratulował nauczycielom wyrażając słowa uznania dla trudnej i wymagającej pracy pedagoga i wychowawcy. Podziękował również za aktywny udział w kształtowaniu charakterów dzieci i młodzieży oraz za dotychczasową współpracę w podejmowanych działaniach na rzecz polepszenia warunków w przeworskich placówkach.