Święto przeworskiej Jedynki

„Człowieka trzeba mierzyć miarą serca” – te słowa św. Jana Pawła II były mottem przewodnim dzisiejszej uroczystości Święta Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku oraz Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanej przez dyrekcję, grono pedagogiczne, rodziców i uczniów Jedynki. Wśród zaproszonych do Miejskiego Ośrodka Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku byli zastępca burmistrza Wojciech Superson oraz kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Marzena Ślęk.

W pierwszej części spotkania nauczyciele i pracownicy SP1 odebrali z rąk Dyrektor Barbary Motyki nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Z-ca burmistrza Wojciech Superson gratulując wyróżnionym i składając życzenia społeczności szkolnej podkreślił wartość jaką szkoła może czerpać ze wspaniałej postaci Patrona – wielkiego Polaka, patrioty, Papieża Jana Pawła II. Wyraził również, jako absolwent przeworskiej Jedynki, radość z możliwości wspólnego świętowania. Po części oficjalnej rozpoczął się program artystyczny przygotowany przez uczniów.