SMOK w Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku

Od września 2016 roku dzięki przyjęciu i pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku przez Polski Związek Koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku działa Szkolny Młodzieżowy Ośrodek koszykówki „SMOK” dziewcząt.

Jest to program finansowany przez Polski Związek Koszykówki ze środków Ministerstwo Sportu i Turystyki, którego nadrzędnym celem jest popularyzacja, zwiększenie ilości dzieci uprawiających tę dyscyplinę sportu, jak również zwiększenie sprawności fizycznej. PZKosz ze swojej strony pokrywa koszty zakupu specjalistycznego sprzętu sportowego (piłki, D-MAN, drabinki koordynacyjne, mini płotki, mini kosz dojazdowy z trzema tablicami, znaczniki, jak również kamerę i laptopa), oraz koszty zatrudnienia trenerów. Miasto zobowiązane jest zgodnie z umową do zapewnienia wykwalifikowanej kadry trenerskiej, zakupu strojów sportowych i udostępnienia sali sportowej potrzebnej do prowadzenia zajęć.

W ramach współpracy i dzięki podpisaniu umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Przeworska Leszkiem Kisielem, a Polskim Związkiem Koszykówki od stycznia bieżącego roku kontynuujemy Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki dziewcząt przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku. W tym roku zajęcia Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki odbywają się w czterech grupach szkoleniowych, nie jak do tej pory w trzech. Kolejną zmianą w SMOKu są zajęcia mieszane, w każdej z czterech grup szkoleniowych uczestniczą dziewczynki i chłopcy. Zajęcia oprócz Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsku, odbywają się również na Hali Sportowej im. Tadeusza Ruta w Przeworsku MOSiR Przeworsk. Każda z grup, tj. klasy I-II, III-IV, klasy V i klasy VI-VII swoje 90-minutowe zajęcia odbywa dwa razy w tygodniu. Kadrę trenerską tworzą Wojciech Jurkiewicz i Bartłomiej Diduch, który jest jednocześnie koordynatorem programu SMOK w Przeworsku. W tym roku nasz ośrodek otrzymał nowy sprzęt niezbędny do prowadzenia oraz urozmaicania zajęć (drabinki koordynacyjne, płotki, okularki dryblerskie, dribble stick, jak również 60 piłek do koszykówki różnego rozmiaru). Dziewczynki biorące udział w programie Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki oprócz zajęć SMOKa biorą również udział w treningach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji reprezentując klub i miasto w rozgrywkach Podkarpacko-Lubelskiej Ligi Młodziczek u-13 kobiet.