Uroczyste otwarcie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku

W czwartkowe przedpołudnie Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel uczestniczył w uroczystym otwarciu przyrodniczej ścieżki edukacyjnej na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku. Wykonanie ścieżki odbyło się wraz z pracami konserwacyjno-pielęgnacyjnymi wykonanymi przy 30 drzewach uznanych za pomniki przyrody przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Zachęcamy do spacerów nowo otwartą ścieżką, którą już dzisiaj poznały bardzo zainteresowane dzieci ze Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku obecne na uroczystym otwarciu. „Park jest swoistą wizytówką naszego miasta, dlatego jako burmistrz Przeworska, a także członek Rady Muzeum przy Muzeum w Przeworsku Zespole Pałacowo-Parkowym dziękuję dyrektorowi Muzeum w Przeworsku oraz Staroście Przeworskiemu za realizację tego zadania oraz zaproszenie do przecięcia wstęgi.” – powiedział Burmistrz Leszek Kisiel.