Raport z konsultacji społecznych ws. utworzenia strefy płatnego parkowania w Przeworsku

W celu zasięgnięcia opinii mieszkańców Przeworska, jak i innych użytkowników dróg zgodnie z dyspozycją art. 5a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Przeworska ws. określenia zasad i trybu konsultacji społecznych, od 08.10. do 22.10.2021 r. przeprowadzono konsultacje społeczne w formie internetowego badania ankietowego, dotyczące utworzenia
Strefy Płatnego Parkowania w Przeworsku.

Do pobrania: