Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 zakończony!

Zakończył się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy wspierali to najważniejsze badanie i źródło danych, przypominając mieszkańcom Przeworska o obowiązku spisowym. Przygotowanie i realizacja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 było duży wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym. Warto wspomnieć, że w samym mieście Przeworsku obowiązkowi spisowemu podlegało 5 162 gospodarstw domowych.

Za organizację spisu rolnego odpowiadała statystyka publiczna oraz Gminne Biuro Spisowe przy Urzędzie Miasta Przeworska. Jednak całe przedsięwzięcie nie miałoby szans na powodzenie bez wsparcia lokalnych organizacji, spółdzielni mieszkaniowych, parafii, szkół, przewodniczących osiedli i innych liderów naszej lokalnej społeczności. To wsparcie miało ogromne znaczenie, ponieważ największym wyzwaniem dla organizatorów spisu było dotarcie do każdego mieszkańca Przeworska. Dlatego tak istotne było, żeby informację o obowiązku spisania przekazywały instytucje i osoby, które cieszą się autorytetem w społeczności lokalnej.

Szczególne podziękowania składam rachmistrzom spisowym za realizację wywiadów i wzorcowe wykonanie swojej pracy.

Gminny Komisarz Spisowy
Burmistrz Miasta Przeworska
dr Leszek Kisiel