Życzenia Przewodniczącego Rady Miasta Przeworska i Burmistrza Miasta Przeworska z okazji Dnia Edukacji Narodowej