Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap IV

Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap IV.

Wartość inwestycji – 2.373.920,87 zł
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa  – 1.811.116,00 zł.

Zakres czwartego etapu zabezpieczenia osuwiska obejmuje wykonanie schodów skarpowych, kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogi  z kostki brukowej na łącznej powierzchni 2547 m2 . Planowany termin zakończenia prac to grudzień br.

Wykonawcą robót jest Firma  MG Infrastruktura Marian Wołczyk, Rzeszów ul. Podwisłocze 18/105.