Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej

21 grudnia 2020 r. do użytku oddana została przebudowana droga boczna ul. Czarnieckiego. Prace wykonane zostały w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej”. Był to III etap tej skomplikowanej i bardzo istotnej inwestycji. Pięknie prezentująca się nowa nawierzchnia z kostki brukowej o powierzchni 2 221 m2 została ułożona na podbudowie z kruszywa łamanego. Okalają ją krawężniki betonowe o łącznej długości 787 mb, natomiast odwodnienie zapewniają ułożone na długości 582 mb korytka odwodnienia liniowego. Skarpa została zabezpieczona płytami ażurowymi o powierzchni 298 m2 oraz wzmocniona miejscowo palisadą ze słupków betonowych.

Kosztowna inwestycja dofinansowana została dotacją z budżetu państwa w wysokości 1 093 596,00 zł, którą miasto otrzymało dzięki umowie podpisanej we wrześniu przez Burmistrza Miasta Przeworska Leszka Kisiela z Wojewodą Podkarpackim. Pełny koszt zrealizowanego zadania wyniósł 1 379 260,32 zł. Wykonawcą prac była Firma DRO – BRUK Bogdan Wojtuń z Gniewczyny Trynieckiej.

Zdjęcia przed:

Zdjęcia w trakcie:

Zdjęcia po: