Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej, na terenie gmin MOF Jarosław-Przeworsk

POSIEDZENIE ZARZĄDU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

23 stycznia w siedzibie Urzędu Miasta Przeworska, odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie zarządu MOF Jarosław-Przeworsk. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel, z-ca burmistrza Wojciech Superson, Wójt Gminy Daniel Krawiec, Wójt Pawłosiowa Mariusz Reń oraz przedstawiciel Burmistrza Jarosławia Jolanta Kuźniar i dyrektor MOF Edyta Pytko.

Przedstawiciele gmin członkowskich omówili bieżące sprawy funkcjonowania Stowarzyszenia MOF, w tym końcowe rozliczenie realizowanego w ostatnich dwóch latach projektu pn. Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk”.

Najważniejszym zagadnieniem poruszonym przez członków zarządu MOF było przygotowanie gmin do realizacji projektu pn. Holistyczna rewitalizacja na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk. Przypomnijmy, iż Uchwałą Nr 11/276/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 grudnia 2018 r., projekt Gminy Miejskiej Przeworsk złożony w imieniu gmin wchodzących w skład MOF Jarosław –Przeworsk, został wybrany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu realizowanego wspólnie przez gminy opiewa na kwotę 17 235 686,24 zł, natomiast kwota uzyskane wsparcia wynosi 9 100 369,24 zł. Złożony projekt w ramach konkursu został oceniony przez komisje konkursową, bardzo pozytywnie i uplasował się na 4 miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania.

W trakcie posiedzenia zarządu omówiono gotowość do realizacji projektu, którego realizacja na terenie naszego miasta rozpocznie się jeszcze w tym roku, obejmując prace remontowo-konserwatorskie dawnej Oberży przy ul. Krakowskiej oraz budowę na terenie zajazdu Pastewnik zadaszonej wiaty integracyjno-szkoleniowej. W kolejnych latach w ramach realizowanego projektu zostanie wybudowany nowy budynek zaplecza sanitarnego oraz przeniesienie drewnianego budynku z ul. Tkackiej 1. Końcowym elementem projektu, który przewidziany jest na rok 2021 będzie przebudowa ul. Kilińskiego wraz ze schodami prowadzącymi na ulice Gimnazjalną i murem obronnym starego Miasta.
Zarząd MOF Jarosław – Przeworsk, na zakończenie posiedzenia pozytywnie ocenił dotychczasową współpracą samorządów MOF, co przyniosło wielomilionowe korzyści finansowe z pozyskanych środków unijnych.


DOBRA INFORMACJA DLA PRZEWORSKA NA POCZĄTEK ROKU

Zarząd Województwa zatwierdził do finansowania projekt pn. „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław – Przeworsk”. To dobra informacja na początek roku dla gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk. Mamy powód do satysfakcji, ponieważ wniosek MOF Jarosław – Przeworsk ulokował się na 4 pozycji listy całego województwa, a miasto Przeworsk jest liderem tego projektu.

Ogólna wartość projektu MOF Jarosław-Przeworsk to ponad 17,2 mln zł, a dofinansowanie ze środków UE to 9,1 mln zł. Wartość całkowita projektu dla Przeworska to blisko 3 mln zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2019-2021 i dotyczyć będzie przebudowy i remontu elewacji dawnej zabytkowej oberży (bursa) zlokalizowanej przy ul. Krakowskiej w Przeworsku, budowie zadaszonej wiaty, odtworzeniu zabytkowego drewnianego budynku z ul. Tkackiej 1 oraz budowy węzła sanitarnego z kotłownią na terenie Pastewnika. W ostatnim roku projektu zaplanowano przebudowę układu komunikacyjnego drogowego i pieszego na ulicy Kilińskiego i Bernardyńskiej oraz przebudowę schodów łączących ul. Kilińskiego z ul. Gimnazjalną. Projekt przewiduje również wykonanie – odtworzenie – brakującego fragmentu murów obronnych nad wspomnianymi schodami, oraz wykonanie nowego ogrzewania w budynku Kilińskiego 25.


MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W PRZEWORSKU PO ZAKOŃCZENIU INWESTYCJI


INWESTYCJE W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W PRZEWORSKU

Otoczenie Miejskiego Ośrodka Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku zmienia się z dnia na dzień. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamówienia „Wykonanie robót elewacyjnych i remont dachu na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku”, 27 sierpnia firma Usługi Budowlane R.P. Zawitkowscy S.C. z Jarosławia rozpoczęła prace.

Koszt zadania to 433 070,09 zł, a termin zakończenia przewidywany jest na 30 października 2018 r. Rozstrzygnięty został również przetarg na wymianę stolarki okiennej. Z siedmiu złożonych ofert wybrano firmę Euro Okna Plus Sp. z o.o. z Leżajska. Prace zostaną zakończone do 30 września 2018 r., a koszt robót to 108 818,84 zł. Środki na sfinansowanie ww. zadań pochodzą z kredytu udzielonego Miejskiemu Ośrodkowi Kultury przez Bank Spółdzielczy w Przeworsku.

Kolejną zauważalną zmianą jest zmontowana scena letnia na przebudowanym, utwardzonym placu obok Miejskiego Ośrodka Kultury. Będzie ona wykorzystana do organizacji koncertów, pokazów, prezentacji i innych form działalności kulturalnej ośrodka. Jest to efekt realizacji projektu pod nazwą: „Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej, na terenie gmin MOF Jarosław – Przeworsk”. Niezbędna dla funkcjonowania sceny „technika”, a więc nagłośnienie i oświetlenie zostanie dostarczona w najbliższym czasie.

W ostatnim czasie na placu przed Miejskim Ośrodkiem Kultury zostały również ustawione betonowe gazony, mające na celu oddzielenie strefy ruchu pojazdów od ruchu pieszego. Piesi mają możliwość swobodnego przejścia przez plac, korzystania ze schodów i podjazdów dla wózków, jak również ustawionych ławek, nie zastawianych przez parkujące tam jeszcze niedawno samochody.


DWUMILIONOWA MODERNIZACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Pod koniec października rozpoczął się w Miejskim Ośrodku Kultury pierwszy etap prac w ramach projektu „Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław – Przeworsk”. Zadanie realizowane przez Miasto Przeworsk za kwotę 1 900 000 zł obejmuje m.in. przebudowę otoczenia budynku, izolację pionową fundamentów, utworzenie dodatkowych miejsc postojowych, remont elewacji i łazienek.

Mimo rozpoczęcia prac Miejski Ośrodek Kultury funkcjonuje, prowadzone są wszystkie zajęcia, odbywają się zaplanowane imprezy i działa kino.

Przepraszamy wszystkich korzystających z oferty Miejskiego Ośrodka Kultury za powstałe utrudnienia i niedogodności, prosząc jednocześnie o zachowanie uwagi i szczególnej ostrożności. Mamy nadzieję, że po zakończeniu zadania budynek ośrodka, jak i jego otoczenie, będzie doskonałą wizytówką naszego miasta.

Wykonawcą zadania jest firma DRO – BRUK Bogdan Wojtuń z Gniewczyny Trynieckiej, która zaproponowała najkorzystniejszą ofertę podczas postępowania przetargowego.


DOFINANSOWANIE PROJEKTU MODERNIZACJI MOK W PRZEWORSKU

Po zakończeniu cyfryzacji kina, wprowadzeniu możliwości odtwarzania filmów w 3D następuje kolejny etap modernizacji Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku. W ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk został złożony wniosek na zadania z dziedziny kultury. Projekt po przejściu wszelkich ocen uzyskał akceptacje i jest zatwierdzony do finansowania. Obecnie trwają przygotowywania w Urzędzie Marszałkowskim i poszczególnych gminach MOF do podpisania umowy na dofinansowanie.


Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław – Przeworsk. Wartość całego projektu dla MOF – 9 850 854,62 zł

Nasz projekt zakłada przebudowę Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku. Miasto Przeworsk zrealizuje zadanie w kwocie 1 900 000 zł, z czego dotacja ze środków UE wyniesie 1 240 000 zł.

Zakres robot obejmuje:

  • remont łazienek z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych
  • zakup platform dla osób niepełnosprawnych
  • wymianę oświetlenia scenicznego w sali widowiskowej
  • remont elewacji budynku MOK
  • przebudowę otoczenia budynku, w ramach którego powstanie utwardzony teren pod scenę letnią, nastąpi wymiana nawierzchni na kostkę betonową utworzone zostaną dodatkowe miejsca postojowe,
  • zakup wyposażenia w postaci sceny letniej wraz z nagłośnieniem.

Jak informuje burmistrz Leszek Kisiel – podpisanie umowy powinno nastąpić do połowy czerwca, a następnie zostaną ogłoszone przetargi na wykonawstwo robót budowlanych i montażowych. Zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2017-2018. Rozpoczęcie zadania planowane jest na przełom lipca /sierpnia br.


REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PRZEWORSKU

Projekt zakłada przebudowę Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku. Miasto Przeworsk zrealizuje zadanie w kwocie 1 900 000 zł, z czego dotacja ze środków UE wyniesie 1 240 000 zł.

Zakres robot obejmuje:
– remont łazienek z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych
– zakup platform dla osób niepełnosprawnych
– wymianę oświetlenia scenicznego w sali widowiskowej
– remont elewacji budynku MOK
– przebudowę otoczenia budynku, w ramach którego powstanie utwardzony teren pod scenę letnią, nastąpi wymiana nawierzchni na kostkę betonową utworzone zostaną dodatkowe miejsca postojowe
– zakup wyposażenia w postaci sceny letniej wraz z nagłośnieniem.