Moje Boisko – Orlik 2012

Wartość projektu: 825.515,55 zł

Dofinansowanie: 545.000,00 zł.

Termin realizacji: 1.08.2012 – 30.11.2012

Miasto Przeworsk zrealizowało inwestycję w ramach ogólnopolskiego programu „Moje Boisko Orlik 2012”. Kompleks boisk sportowych znajduje się przy Gimnazjum nr 1 i składa się z:

  • boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 x 62,0 m z nawierzchnią sztucznej trawy,
  • boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m do koszykówki, piłki siatkowej i tenisa ziemnego o nawierzchni poliuretanowej.

Cały obiekt jest ogrodzony, wyposażony w sztuczne energooszczędne oświetlenie, posiada zaplecze szatniowo–sanitarne oraz pokój trenera i magazyn sprzętu sportowego.  Boisko wielofunkcyjne posiada możliwość gry w tenisa ziemnego (słupki, siatka) na którym obowiązuje obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie.

Wykonawcą kompleksu była Firma Usługowo – Handlowa „AKAR” z Rzeszowa.

Zapisy umowy dotacyjnej z Ministerstwem Sportu i Turystyki mówią o konieczności utrzymania boiska w dobrym stanie technicznym i zatrudnieniu animatora przez okres 10 lat. Zadaniem animatora „Moje Boisko – ORLIK 2012” będzie min. zapewnienie systematycznej działalności sportowej na obiekcie; promocja aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych, tj: dzieci, młodzież, dorośli oraz organizowanie wspólnie ze szkołami i klubami sportowymi zawodów; prowadzenie dodatkowych treningów dla klubów sportowych oraz współpraca z wolontariuszami w organizacji imprez sportowych.

ORLIK jest obiektem ogólnodostępnym i korzystanie z niego jest bezpłatne dla wszystkich mieszańców miasta.