Kuźnia talentów –  Izba Twórczego Rozwoju

Projekt Kuźnia talentów – Izba Twórczego Rozwoju o wartości 29 999,61 zł PLN realizowany w roku 2023 w ramach programu Moja Mała Ojczyzna przy wsparciu finansowym z Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego.

Termin realizacji: 01.02.2023 – 30.06.2023.

Celem projektu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do odkrywania i rozwijania swoich talentów, poprzez zagospodarowanie lokalnej przestrzeni i nadanie jej nowej funkcjonalności, upamiętnienie  charakteru rzemieślniczego miasta oraz przywracanie tradycji ginących zawodów.

W ramach projektu zaplanowano:

  1. Odnowienie pomieszczenia przeznaczonego na Kuźnię (w budynku Domu Sowińskich) na terenie Zajazdu Pastewnik.
  2. Zakup wyposażenia Izby.
  3. Zagospodarowanie trawnika i wykonanie nasadzeń wokół budynku (prace zostaną wykonane przez lokalną społeczność).
  4. Wykonanie firanek (zazdrostek) z nici bawełnianych (prace zostaną wykonane przez lokalną społeczność).
  5. Promocja projektu: wykonanie tablic promocyjnych, zamieszczanie informacji o realizacji projektu na stronie internetowej miasta oraz na profilu na FB, opracowanie plakatów.
  6. Uroczyste podsumowanie projektu – z udziałem lokalnej społeczności.

Całość prac przy realizacji projektu koordynuje Referat Rozwoju Urzędu Miasta w Przeworsku.


18 czerwca 2023 roku na terenie Zajazdu Pastewnik w budynku Kuźni Sowińskich odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Kuźnia talentów – Izba Twórczego Rozwoju”. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz garncarstwa oraz możliwość wybicia okolicznościowych monet z wizerunkiem herbu miasta, ratusza, Pastewnika oraz przeworskich słoni. Bicie monet zainaugurował Burmistrz Leszek Kisiel, wybijając pierwszą monetę. Do obu atrakcji ustawiały się kolejki chętnych w różnym wieku. Na kole garncarskim powstało kilkadziesiąt dzbanuszków, talerzy i miseczek. Spod młota do bicia monet wyszło kilkaset numizmatów, które są niepowtarzalną pamiątką z symbolami miasta. Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali słodki poczęstunek. Przyrząd do wybijania monet okolicznościowych oraz koło garncarskie zostały zakupione ze środków Fundacji BGK w ramach projektu „Kuźnia talentów – Izba Twórczego Rozwoju”.