Karpackie Laboratorium Medialne

Konkurs fotograficzno-filmowy „Mój piękny region” realizowany jest w ramach projektu „KARPACKIE LABORATORIUM MEDIALNE” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 (85%) oraz z budżetu państwa (5%). Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Miasta Przeworska, wspólnie ze słowackim partnerem Svet Mladych n.o. Aby wygrać cenne nagrody, wystarczy przesłać pracę konkursową w kategorii: fotoreportaż promujący piękno pogranicza (cykl 3-6 fotografii), krótki film (dokumentalny, fabularny, animowany, reklama, relacja) promujący piękno pogranicza (2-5 minut).

UWAGA! TERMIN PRZESYŁANIA PRAC ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 9 CZERWCA!

Udział w konkursie może wziąć każdy, kto zamieszkuje obszar pogranicza polsko-słowackiego (oznaczony kolorem zielonym na mapie). Co należy zrobić?

  • zapoznać się z regulaminem: Regulamin konkursu Mój Piękny Region,
  • zrobić serię zdjęć lub nakręcić film promujący piękno pogranicza,
  • nagrać pracę na nośnik elektroniczny (np. płyty CD/DVD),
  • podpisać pracę konkursową,
  • wypełnić Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz Kartę zgłoszenia (dla osób niepełnoletnich również Zgodę rodzica/opiekuna prawnego).
  • wysłać prace wraz z dokumentami na adres: Urząd Miasta Przeworska, Referat Rozwoju Miasta, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk w terminie od 17 do 31 maja 2021 r.
  • czekać na odpowiedź i nagrody.

Szczegóły Konkursu zostały opisane w Regulaminie. Przez wykonaniem prac oraz wysłaniem zgłoszenia do Konkursu, należy zapoznać się z zapisami Regulaminu.

REGULAMIN_PL

REGULAMIN_SK

ZGŁOSZENIE_PL

ZGŁOSZENIE_SK

RODO_PL

RODO_SK

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA_PL

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA_SK  

Urząd Miasta Przeworska oraz Stowarzyszenie „Svet Mladych” w Giraltovcach na Słowacji zorganizował cykl akcji promocyjnych dziedzictwa kulturowego w ramach projektu „Karpackie Laboratorium Medialne”. Pogranicze polsko – słowackie przyciąga przede wszystkim możliwością wspaniałego kontaktu z naturą, a liczne szlaki piesze i ścieżki dydaktyczne dają możliwość zachłyśnięcia się kojącą przyrodą pogranicza. Bez wątpienia ta część Europy może stać się prawdziwą oazą wytchnienia dla wszystkich poszukujących odskoczni od miejskiego zgiełku i codziennej rutyny. Pogranicze polsko-słowackie w wielu miejscach zachowuje nietknięty ręką człowieka krajobraz przyrodniczy, co w dzisiejszych czasach postępującej antropopresji i wzrostu liczby podróżujących w skali globalnej stanowi ogromny atut, który jest właściwie nie do zastąpienia. Nie są to jednak jedyne walory pogranicza polsko- słowackiego, bowiem na jego terenie można znaleźć dużo ciekawych historii oraz interesujących ludzi i ich życiowych wątków, które tworzą specyficzny klimat mniejszych i większych miasteczek pogranicza. Jednym z takich miast, które warto odwiedzić j po stronie polskiej jest Przeworsk. Powody? Malownicza rzeka Mleczka, historyczny rynek z ratuszem, zespół pałacowo-parkowy, liczne zabytkowe kościoły. Ale również ludzie. Ludzie z pasją, którzy nadają Przeworskowi interesujący i wyjątkowy charakter.

FOTOGALERIA – WALDEMAR MAZERA – LOTNIK Z PRZEWORSKA

W Przeworsku możecie spotkać pana Waldemara Mazerę. Konstruktora samolotów z I wojny światowej. Pan Waldemar od podstaw, samodzielnie nauczył się konstruować samoloty i dziś bierze udział w rekonstrukcjach historycznych w całej Polsce. Głównie w swoim przydomowym warsztacie w Przeworsku skonstruował samolot Nieuport-17. Francuski model z oznaczeniem The La Fayette Escadrille, w którym w czasie I wojny światowej latali amerykańscy ochotnicy. Stanowiło to nie lada wyzwanie konstrukcyjne, dla kogoś kto jest samoukiem. Pan Waldemar stanowi wzór dla osób, którzy chcą podjąć się zadań z początku wyglądających na niewykonalne.

FOTOGALERIA – WINNICE PANA DARIUSZA ROSOŁA I PAŃSTWA JURKIEWICZÓW

W Przeworsku powstaje wino. Winnice pana Dariusza Rosoła i państwa Jurkiewiczów produkują wyśmienite wino, z roku na rok cieszące oczy, nosy i podniebienia coraz większej liczby miłośników szlachetnego trunku. Produkcja wina w Polsce rozwija się. Za sprawą winiarzy z Przeworska winnice pogranicza polsko-słowackiego zaznaczają swoją obecność nie tylko na podkarpackiej mapie winiarzy, ale również tej ogólnopolskiej. Pasja i kreatywność z jaką działają przeworscy winiarze z pewnością będą inspiracją dla przyszłych adeptów sztuki winiarskiej. Jeśli ktoś wątpi, że w Polsce można produkować świetne wino – zapraszamy do Przeworska.

FOTOGALERIA – prof. MAREK OLSZYŃSKI

W Przeworsku nie brakuje również artystycznych dusz. Jedną z nich jest urodzony w Przeworsku pan Marek Olszyński, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego w Instytucie Sztuk Pięknych, kształci przyszłe pokolenia twórców dzieląc się jednocześnie swoim niebanalnym światopoglądem artystycznym. Jego prace były wystawiane na całym świecie, a wypracowany styl stanowi inspirację dla wielu studentów. Marek Olszyński wspomina plenery organizowane nad rzeką Mleczką oraz czerpanie inspiracji z przeworskiego krajobrazu. W ten sposób urok i aura Przeworska przenikają do świata sztuki. Gdyby nie wielu pasjonatów Przeworsk nie byłby takim samym miastem.

FOTOGALERIA – GIRALTOVCE

Równie urokliwym i ciekawym miejscem jest na Słowacji miasteczko Giraltovce i okoliczne wioski, które wśród przepięknych krajobrazów jak np. turkusowe jezioro Lom v Skrabskom i zabytkowych cerkwi np. w Kozanach. Zachwycają swoim spokojem, dbałością o kulturę i spuściznę pokoleń, kontynuując tradycje przodków. Miejscami, w których pielęgnuje się lokalną tradycję w mieście Giraltovce i w okolicach są m.in. lokalna Warzelnia państwa Lechman , ale również domy tradycyjnej kultury jak ten „U Cetki” w Zamutovie i prywatne muzea np. p. Adama Dziackiego w Kurimie. O sile tradycji miasta Giraltovce i okolic świadczą mieszkańcy, którzy sami wychodzą z inicjatywą tworzenia ośrodków, w których pokazują i tłumaczą swoją kulturę. Gdyby nie wielu pasjonatów pogranicza polsko-słowackiego te rejony nigdy nie byłyby takie same.

The Town Hall of Przeworsk and the Association “Svet Mladych” in Giraltovce, Slovakia, have organised a series of activities designed to promote the cultural heritage, in the frames of “Carpathian Media Laboratory” project, co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund, under the Cross-Border Cooperation Program – Interreg V – A Poland – Slovakia 2014-2020. The region along the Poland-Slovakia border is particularly appealing for its amazing natural environment, while the numerous hiking trails and educational routes make it possible to come in close contact with and enjoy the peaceful scenery of the borderland. Unquestionably, this part of Europe may become a true haven for those looking for a break from the noisy cities and seeking change from their daily routines. Many locations in this area retain the pristine natural scenery, which in the times of growing anthropogenic impact and the increasing global tourist traffic is a great asset that is virtually irreplaceable. Obviously, this is not the only attraction in this area; you can encounter here many interesting people with fascinating stories and life experiences, adding to the unique atmosphere of the small and big towns in the border region. Przeworsk is one of the places worth visiting on the Polish side of the border. The reason why? The picturesque Mleczka river, the historical town square and townhall, the palace and park complex, as well as a number of old churches. There are also enthusiastic people, who greatly contribute to the town’s interesting and unique character.

In Przeworsk you can meet Waldemar Mazera, a constructor of airplanes. He has taught himself to build true-to-life models of airplanes, and today he takes part in historical re-enactment events across Poland. Working mainly in his own workshop in Przeworsk, he built a French fighter Nieuport-17, bearing the sign of the La Fayette Escadrille, a fleet from the times of WWI consisting of American volunteers. The project was a real challenge for a self-taught engineer. Waldemar may be a role model for those who want to take on tasks that initially look like mission impossible.

Przeworsk is home to wine-making. The vineyards owned by Dariusz Rosół as well as Mr. and Mrs. Jurkiewicz produce excellent wines, which are pleasing to the eyes, noses and palates of increasing numbers of customers fond of this fine beverage. Today, the regions along Polish-Slovak border produce more and more wine. Owing to the wine makers from Przeworsk, local vineyards mark their presence not only on the map of the Podkarpackie Region, but also on the maps of Poland and the entire border region. The enthusiasm and ingenuity of the local wine-makers will certainly be inspiring for those willing to master this art in the future. If you doubt that excellent wine can be made in Poland, you must visit Przeworsk.

Przeworsk is also home to artistic people. One of these is Mr. Marek Olszyński, born in Przeworsk, and today a professor at the Institute of Fine Arts, at the University of Rzeszów. He teaches young generations of artists, and shares with them his unconventional artistic outlook. His works have been displayed all over the world, and his unique style provides an inspiration for many students. Marek Olszyński recalls plein air painting events held on the bank of the river Mleczka and remembers the local landscape as a source of inspiration. This is how the aura of Przeworsk finds its way to the world of art.

If not for the many passionate people, Przeworsk would not be the same place.

An equally charming and interesting place located in Slovakia is the town of Giraltovce along with the nearby villages. Featuring lovely scenery such as the turquoise coloured lake Lom v Skrabskom, and impressive historical landmarks, e.g. the tserkov in Kožany, the region is delightful because of its tranquillity, and because of the local people’s attention to its traditional culture and to the heritage of the former generations. The old traditions are cultivated here in such places as the Distillery owned by the Lechman family, the centres of traditional culture e.g. “U Cetki” Home in Zámutov and the private museums, e.g. the one operated by Mr. Adam Dziacki in Kurima. The regional traditions in the area of Giraltovce are kept up by the local residents who come up with ideas for the ways to display and explain their culture.

If not for the many passionate people, the areas along Polish-Slovak border would not be the same.

Mestský úrad Przeworsk a združenie „Svet mladých” v Giraltovciach na Slovensku zorganizovali cyklus propagačných akcií kultúrneho dedičstva v rámci projektu „Karpatské mediálne laboratórium”, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 ako aj zo štátneho rozpočtu.

Poľsko-slovenské pohraničie priťahuje návštevníkov predovšetkým svojimi možnosťami jedinečného kontaktu s prírodou a početné turistické trasy a vzdelávacie chodníky sú ideálnou príležitosťou na obdivovanie okolitej prírody pohraničia. Táto časť Európy sa môže stať skutočnou oázou oddychu pre všetkých, ktorí hľadajú únik pred zhonom veľkých miest a každodennou realitou. Poľsko-slovenské pohraničie si na mnohých miestach zachováva vzhľad prírodnej krajiny bez zásahu človeka, čo je v dnešných časoch výrazného antropogénneho tlaku a neustáleho nárastu počtu turistov z globálneho hľadiska obrovskou prednosťou nedoceniteľného charakteru. To však nie sú jediné prednosti poľsko-slovenského pohraničia, pretože s týmto územím sa spája aj množstvo pozoruhodných príbehov zaujímavých ľudí a ich pohnutých osudov, ktoré dotvárajú špecifickú atmosféru menších, ale aj väčších miest pohraničia. Jedným z takých miest z poľskej strany, ktoré sa určite oplatí navštíviť, je Przeworsk. Prečo? Nájdeme tu rieku Mleczka, historické námestie s radnicou, palác so záhradným parkom či početné kostoly. Pozornosť však priťahujú aj ľudia. Ľudia plní entuziazmu, ktorí dodávajú mestu Przeworsk jedinečný charakter.

V Przeworsku môžete stretnúť pána Waldemara Mazeru. Konštruktéra lietadiel z I. svetovej vojny. Pán Waldemar sa naučil sám od základov konštruovať lietadlá a dnes sa zúčastňuje historických rekonštrukcií po celom Poľsku. Vo svojej domácej dielni skonštruoval lietadlo Nieuport-17. Francúzsky model s označením The La Fayette Escadrille, v ktorom počas I. svetovej vojny lietali americkí dobrovoľníci. Pre niekoho, kto bol samoukom, to bola jednoznačne nemalá výzva. Pán Waldemar sa stal vzorom pre ľudí, ktorí sa chcú odvážiť pre niečo, čo sa zdá byť neuskutočniteľné.

V Przeworsku sa produkuje víno. Vinice pána Dariusza Rosoła a rodiny Jurkiewiczovcov vyrábajú skvelé víno, ktoré sa z roka na rok teší čoraz väčšej obľube milovníkov tohto ušľachtilého nápoja. Výroba vína na území poľsko-slovenského pohraničia sa rozvíja čoraz dynamickejšie. Vďaka vinárom z mesta Przeworsk sú miestne vinice známe nielen v podkarpatskom regióne, ale aj v celej pohraničnej oblasti a po celom Poľsku. Oduševnenie a kreativita, s akou pracujú przeworskí vinári budú zaiste veľkou inšpiráciou aj pre budúcich adeptov vinárskeho umenia. Ak niekto pochybuje o tom, že v Poľsku sa môže produkovať skvelé víno – nech navštívi Przeworsk.

V Przeworsku nechýbajú ani umelecké duše. Jednou z nich je miestny rodák Marek Olszyński, profesor Rzeszovskej univerzity, ktorý v Inštitúte výtvarného umenia formuje budúce generácie umelcov aj vďaka svojmu nevšednému umeleckému svetonázoru. Jeho práce boli vystavované po celom svete a jeho prepracovaný štýl je inšpiráciou pre mnohých študentov. Marek Olszyński púta pozornosť vernisážami organizovanými pri rieke Mleczka a vo svojej tvorbe čerpá z przeworskej prírody. Takýmto spôsobom krása a aura mesta Przeworsk prenikajú do sveta kultúry.

Bez týchto zanietených ľudí by Przeworsk rozhodne nebol tým, čím je. Rovnako čarovným a zaujímavým miestom je aj slovenské mestečko Giraltovce spolu s okolitými dedinkami, ktoré ponúkajú malebné výhľady ako napr. tyrkysové jazero Lom v Skrabskom či historické kostolíky ako napr. v Kožanoch. Nadchýnajú svojím pokojom a horlivou snahou o zachovanie kultúry a vzácneho dedičstva našich predkov. K nezameniteľným miestam, v ktorých sa neustále pestujú lokálne tradície, patria o. i. miestna dielňa Lechman, ale aj domy tradičnej kultúry, ako ten „U cetky” v Zámutove či súkromné múzeá ako napr. múzeum Adama Dziackého v Kurime. O sile tradícií mesta Giraltovce a okolia svedčia obyvatelia, ktorí sami prichádzajú s iniciatívou tvorby centier, v ktorých prezentujú a približujú svoju kultúru.

Keby nebolo týchto nadšencov, región poľsko-slovenského pohraničia by nikdy nebol tým, čím je dnes.

W dniu 06.03.2020 r. w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektów w ramach osi 1 – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

Mikroprojekty w ramach tej osi finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Euroregionu Karpackiego, goście ze Słowacji oraz samorządowcy z Podkarpacia. Wśród dofinansowanych i zatwierdzonych projektów znalazł się również projekt przygotowany przez Urząd Miasta Przeworska pn. Karpackie Laboratorium Medialne, który będzie realizowany we współpracy z partnerem słowackim Svet Mladych z Giraltoviec.

Umowę podpisał Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel wraz ze Skarbnikiem Miasta Przeworska Dorotą Jarosz. Wartość projektu wynosi 56 949,81 euro, 10 % kwoty pochodzić będzie z miejskiej kasy. Realizację mikroprojektu zaplanowano od dnia 01.03.2020 r. do dnia 31.01.2021 r.

W ramach projektu Karpackie Laboratorium Medialne zaplanowano opracowanie koncepcji funkcjonowania Karpackiego Laboratorium Medialnego w Przeworsku, cykl warsztatów komunikacji marketingowej oraz akcje promocyjne i filmy o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym.

Jest to kolejna polsko-słowacka inicjatywa partnerska i kontynuacja wcześniej realizowanych wspólnie projektów. Dotychczasowa współpraca z partnerem słowackim i zrealizowane działania spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Przeworska, Svidnika i Giraltoviec oraz sąsiednich miejscowości.

NABÓR UCZESTNIKÓW NA WARSZTATY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ

Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza nabór na WARSZTATY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ. WARSZTATY realizowane są w ramach mikroprojektu „KARPACKIE LABORATORIUM MEDIALNE”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Termin składania zgłoszeń: od dnia 26.06.2020 r. do dnia 06.07.2020 r.

Celem warsztatów komunikacji marketingowej jest przekazanie wiedzy i umiejętności oraz zwiększenie kompetencji w zakresie innowacyjnych metod marketingowych w promocji dziedzictwa kulturowego oraz turystyki.

Tematyka warsztatów obejmie: zasady tworzenia angażujących artykułów o dziedzictwie kulturowym, videoblogowanie o dziedzictwie kulturowym, media społecznościowe bez tajemnic oraz sposoby kreacji akcji promocyjnych.
Uczestnicy nauczą się pisania tekstów, fotografowania, umieszczania artykułów i postów na blogach i mediach społecznościowych, videoblogowania, obsługi narzędzi promocji w mediach społecznościowych oraz pozyskają wiedzę o planowaniu i tworzeniu akcji promujących dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego w Internecie.

Warsztaty organizowane będą w Przeworsku w okresie od 10-11 lipca oraz od 17-18 lipca 2020 roku. Czas trwania w wyżej wymienionych terminach – 8 godzin dziennie.

Udział w warsztatach dla uczestników jest bezpłatny.

Szczegóły w załączonym regulaminie.

Dodatkowych informacji udziela Referat Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Przeworska, tel. 16 648 78 44 wew. 132, lub e-mail rrm2@przeworsk.um.gov.pl , rrm3@przeworsk.um.gov.pl .

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, prosimy o korzystanie z powyższych form kontaktu.

FORMULARZ

INFORMACJA

RODO