„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Przebudowa ulicy Rynek w Przeworsku” mająca na celu zapewnienie mieszkańcom miasta Przeworska oraz sąsiednich miejscowości dostępu do obiektów użyteczności publicznej poprzez przebudowę drogi gminnej o długości 97,8 m
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


W wyniku współpracy realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackie wsparł zadanie związane z przebudową ul. Rynek w Przeworsku w ramach dofinansowania ze środków poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

W  listopadzie 2022 roku podpisana została umowa  z Andrzejem Słomianym właścicielem firmy F. H. U. A. S. Bruk, na realizację zadania obejmującego dwa odcinki drogowe tj. ul. Rynek na wysokości Placu Mickiewicza oraz odcinka drogowego i parkingu na wysokości pomnika króla Władysława Jagiełły. W ramach  inwestycji zakończonej w czerwcu 2023 roku wykonano podbudowę kamienną i nawierzchnię z kostki brukowej z elementami kostki granitowej, schody i murek oporowy oraz dojścia na wysokości kamienic nr 2 i 3 w Rynku.

Prace realizowano przy wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 248 758,00 zł. Środki własne z budżetu naszego miasta opiewają na kwotę 322 911,12 zł. Łączna wartość wykonanych prac na tym zadaniu wyniosły 571 669,12 zł.