Cyfrowa Gmina

Gmina Miejska Przeworsk

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Dofinansowanie projektu z UE:  453 150,00 złotych