Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych  w obrębie nr 2 Przeworsk,  dz. o nr ewid. 461/2.

Dzięki zaangażowaniu Burmistrza Miasta Przeworska, Leszka Kisiela, oraz wsparciu ze środków Urzędu Marszałkowskiego, udało się zrealizować ważne zadanie dla naszego miasta.

W ramach tego zadania wykonano nową nawierzchnię na drodze prowadzącej do nieruchomości rolnych oraz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz II” w Przeworsku, od strony ul. Dobrej. Prace były prowadzone przez firmę Budinstel z Przeworska i obejmowały m.in. wykonanie koryt o łącznej powierzchni 1120 m2, profilowanie i zgęszczanie podłoża na obszarze 1925 m2, podbudowę z kruszywa na powierzchni 1650,00 m2, a także nawierzchniowe utrwalanie emulsją i grysem kamiennym na obszarze 1500 m2.
Wartość robót całego zakresu 115 145 40 zł w tym  90 000 zł dotacji  ze środków  z Urzędu Marszałkowskiego.