Zmiana treści ogłoszenia dotyczy ogłoszenia o II nieograniczonym ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przeworsk oznaczonej jako działka nr 504/3 Obręb nr 0001 miasta Przeworska położonej przy ulicy Głębokiej.

Zmiana treści ogłoszenia dotyczy ogłoszenia o II nieograniczonym ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przeworsk oznaczonej jako działka nr 504/3 Obręb nr 0001 miasta Przeworska położonej przy ulicy Głębokiej.