Zarządzenie nr 205/2022 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2023 zadań pożytku publicznego w zakresie Kultury fizycznej i sportu.