Zarządzenie nr 17/2022 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 3 lutego 2022 roku