Zarządzenie nr 139/2022 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania składu komisji ds. przeprowadzenia konkursu na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.