Zarządzenie nr 122/2023 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 4 września 2023 roku zmieniające Zarządzenie nr 108/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2023 zadań pożytku publicznego.