Zarządzenie nr 121/2023 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 4 września 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2023 zadań pożytku publicznego w zakresie Kultury fizycznej i sportu.