Zarządzenie nr 120/2023 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 4 września 2023 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu „Kultury Fizycznej i Sportu”.