Zarządzenie Nr 117/2022 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami  Osiedla  nr 10 oraz Osiedla nr 11 w odniesieniu do  proponowanych zmian w zakresie łączenia jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Przeworsk i utworzenia Osiedla nr 6