Zarządzenie Nr 114/2022 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Osiedla nr 3 oraz Osiedla nr 5 w odniesieniu do proponowanych zmian w zakresie łączenia jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Przeworsk i utworzenia Osiedla nr 2.