Zarządzenie nr 108/2023 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 sierpnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2023 zadań pożytku publicznego w zakresie Ochrona i Promocja Zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.